Így vélekedik egy elismert szakember az utakkal kapcsolatos téli feladatokról

Varga Tibort a Dorogon és a város környezetében élők számára nem kell bemutatni: a térségben szinte nincs olyan település ahol ne találkoznánk a munkáival, melyek nélkül elképzelhetetlen a biztonságos közlekedés. Tibor él-hal a közlekedésért és a közlekedéssel kapcsolatos feladatokért. A napokban lehullott hó az útfenntartással kapcsolatos ügyeket középpontba helyezte, így a forgalomtechnikával téli útfenntartással kapcsolatos ügyekről a környezetünk egyik legfelkészültebb személyével beszélgettem.

-Mit csinál pontosan egy útellenőr, közlekedési forgalomtechnikával foglalkozó szakember?

-Mikor ezt szót hallom, hogy útellenőr, első kép, ami beugrik az embereknek egy nagy narancssárga dobozos gépjármű, villogó sárga lámpákkal, „útellenőr” felirattal és lépésben közlekedik az utak mentén, feltartva a közlekedőket. Az önkormányzati utak ellenőrzése kicsit másképp, diszkrétebben, egyszerűbben történik. Kisebb autóval közlekedem, ami nem narancssárga, néha gyalog és kerékpárral is járom az utcákat.

-Milyen feladatokat látsz el egy város életében?

-Az elnevezés megfelel a valóságnak, az útellenőr ellenőrzi az utakat. Esetemben csak az önkormányzati utakat. A munkavégzés kiterjed az útburkolatok, útpadka, járda, parkolók, útburkolati jelek, közúti jelzőtáblák ellenőrzésére, de feladat még a növényzet, fák, közvilágítás ellenőrzése is. Ezen túl a hibák dokumentálására, esetlegesen az azonnali javítása is az én feladatom. Figyelemmel kísérem a kiadott közútkezelői hozzájárulásokkal végzett munkákat, ellenőrzőm a vállalkozók által felbontott és helyreállított munkaterületeket. Minden tevékenységemet digitális naplóban, gps koordinátával ellátott fényképen rögzítem. 

-Korábban rendőrként dolgoztál, ahhoz képest az útellenőrzés forgalomtechnikai munkák kivitelezése nagy váltásnak tekinthető? Hogyan kerültél kapcsolatba az utakkal, hogy lettél útépítő technikus?

-Ez egy meghatározó időszak volt az életemben, 15 éven keresztül rendőrként szolgáltam. Dolgoztam, mint járőr, baleseti helyszínelő, az utolsó években szabálysértési osztályon ügyiratokat dolgoztam fel. Ide kerültek a feljelentések, közlekedési balesetek ügyiratai. 2007-től az Esztergomi Önkormányzat cégénél a Zöld-Út Esztergom Kft-nél kezdtem el dolgozni, ahol már szembesültem az önkormányzati kezelésben lévő utak, közterületek problémáival, hibával. 2011-ben -a válság idején- a Magyar Közút Esztergomi Mérnökségén dolgoztam. Itt határoztam el, hogy szakirányú végzettséget szerzek, így lettem útépítő technikus. Az iskolában mindenki az útépítéssel volt elfoglalva, engem inkább a forgalomtechnika és az útburkolat festés érdekelt. 2016 februárjában lettem egyéni vállalkozó.  

-Kérlek mutasd be, hogy útellenőri munkád során milyen fő feladataid vannak, illetve milyen előírásoknak és jogszabályoknak kell megfelelned!

-Elsősorban szakirányú végzettség kell a munkavégzéshez, amelynek minimális feltétele legalább egy OKJ szerinti útfenntartó szakmunkás bizonyítvány, esetemben ez a technikusi végzettség. A feladatokat a 5/ 2004.(I.28 ) GKM rendelet szabályozza.

-El tudnád mesélni hogyan kell elképzelnünk Varga Tibor egy átlagos napját?

-Az önkormányzati utakon besorolásuknak megfelelően heti, havi vagy negyedéves bejárást végzek. A szerződésben felsorolt utcákat járom be. A munkavégzést saját gépkocsival végzem, amely fel van szerelve, aggregátorral, véső-bontó eszközökkel, gyorsvágóval, kézi szerszámokkal, bilincsekkel, létrával és ideiglenes táblákkal. A balesetek kármentesítése miatt úgynevezett „olaj semlegesítő „zsákos anyagot is tartok magamnál. A gépkocsiban a munkavégzés folyamán menetrögzítő kamera folyamatosan rögzíti a közlekedési útvonalat. Napi munkavégzés során kiválasztok egy városrészt, amelyet elsősorban gépkocsival, de előfordul, hogy gyalog, vagy kerékpárral járok be. A meglévő hibákat laptopon egy mappában rögzítem, fényépeket készítek, méreteket rögzítek. Ha szükséges, javaslatot teszek a javításra. Ha szolgáltató érintett egy úthibával kapcsolatban, akkor felveszem velük a kapcsolatot, helyszíni szemlét kezdeményezek, ha balesetveszélyes úthibát észlelek, akkor ideiglenes táblákat helyezek ki. 4-6 órás bejárás után a napi munkavégzés általában 2 óra adminisztrációs munkával végződik. E-mailek megírása, fényképmellékletek készítése, jegyzőkönyvek megírása, elküldése.

-Sok településen dolgozol, illetve az ország különböző nagyvárosaiban is szokták felfesteni útburkolati jeleket, illetve kihelyezel forgalomtechnikai táblákat. Mesélnél a településekről, illetve az ott elvégzett munkákról?

-Dolgoztunk már Ácsteszéren, Szigetmonostoron, Nagytétényben, de ha lehet, akkor helyben, vagyis Dorog-Esztergom vonzáskörzetében dolgozom a legszívesebben. Elsősorban Önkormányzati utakon, ipari parkokban tevékenykedünk. A vállalkozás 5. évében már hirdetések nélkül is megtalálnak az útépítő helyi és Budapest környéki vállalkozások. Ritkán utasítok vissza megrendelést, próbálok minden munkát beütemezni a kapubejáró festésétől az ipari csarnokok burkolati jeleinek festéséig.  Egyre több a kopott, útburkolati jel, sérült közúti jelzőtábla az önkormányzati utakon. Úgy gondolom, hogy ez ilyen felújító burkolatfestésre, táblák cseréjére az önkormányzatoknak egyre kevesebb az energiájuk és az éves költségvetésükben is ezeket a sorokat húzzák le először. Azért augusztusban az iskolakezdés előtt a legtöbb helyen a gyalogos átkelőhelyeket újra festetik. A gyermekek biztonságán nem szabad takarékoskodni.

-Jó gondolat.

-Itt szeretnék egy szomorú példát elmesélni: 2020-ban egy szomszédos településen történt egy halálos közlekedési baleset. Az önkormányzat kezelésében lévő úton közlekedő gépjárművezetőnek egy fehérre kopott, 90 fokban elfordult „állj, elsőbbségadás kötelező!„ (közismerten:STOP) táblát kellett volna észrevenni  a szürkületben, sajnos nem sikerült és kihajtott egy védett útvonalon közlekedő motorkerékpáros elé. Ebben a balesetben az önkormányzat, mint közútkezelő felelőssége is felvetődik. Miért volt kopott a STOP tábla, milyen körülmények között fordult el a tábla, mikor volt útellenőri bejárás az útszakaszon, milyen úthibák lettek rögzítve az útellenőri naplóban. Megbízás esetén vállalkozásom az ilyen táblákat lecseréli, helyreállítja, dokumentálja az elvégzett munkát..

-Az útüzemeltetés és fenntartás egy város életében kulcsfontosságú terület, véleményed szerint a nyári időszakban vagy a téli időszakban nehezebb az utak fenntartása, illetve ellenőrzési feladatainak ellátása?

-A munkában nincs nagy különbség az évszakokban, egy adott területen bejárása során végig kell nézni az ároktól a közvilágítási oszlop tetejéig az útszakaszt. Nyáron a burjánzó, közlekedési táblákat eltakaró növényzet ad plusz feladatot, télen a lefagyások, síkosság, kátyúk. Sokan nem tudják, hogy a közúti jelzőtábláknak is van szavatosságuk. Általában a táblákat 7 év után cserélni kellene, mert romlik a fényvisszaverő képességük, megfakulnak, korlátozott látási viszonyok között nehezebben észlelhetőek. Minden közúti jelzőtábla hátsó felületén megtalálható a matrica, amely tartalmazza az osztályba sorolását (matrica típusát) gyártási idejét. Ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. Minden évszak munkát ad az útfenntartóknak, sajnos úgy látom, hogy egyre több az olyan úthiba, amelyet nem sikerül időben és szakszerűen helyreállítani. Most már ott tartunk, hogy évszaktól függetlenül folyamatosan kellene az önkormányzati utakat fenntartani, helyreállítani. Erre nem minden önkormányzatnak van lehetősége.

-Milyen érzéssel tölt el, ha olyan szervezeteknek, illetve intézményeknek festheted fel a forgalomtechnikai elemeit, ahol tudod, hogy életek foroghatnak kockán?

-Magánterületen, üzemekbe, csarnokokban a megrendelő igényei szerinti jeleket is festhetek. Közúton szigorú szabályok szerint lehet útburkolati jeleket festeni. A jelek méretét, színét, az anyagát az érvényben lévő útügyi műszaki előírás tartalmazza. e-UT szabvány szerinti jelekkel, sablonokkal dolgozom festés közben. Ettől eltérő jeleket csak a közút kezelőjének (jelen esetben az önkormányzatnak) a hozzájáruló engedélyével, nyilatkozatával lehet felfesteni. Ilyen volt a Dorog Iskola utcai 3D gyalogosátkelőhely, (amelyet én inkább optikai illúziónak neveznék). Ebben az esetben a Rendőrség Balesetmegelőzési Bizottsága volt a megrendelő, de az engedélyt a Dorogi Önkormányzat adta ki mint az út fenntartója. Itt még a Magyar Közút írásbeli állásfoglalására is szükség volt.

-Volt, hogy pro bonoba helyeztél el burkolati jeleket pl. az esztergomi kórháznak festettél fel burkolati jeleket erről mesélnél kicsit?

-Gódor András az esztergomi GA MEDIC vállalkozás tulajdonosa keresett meg bennünket, hogy a Vaszary Kolos Kórházban már kaotikus állapotok uralkodnak a szabálytalanul parkoló gépjárművek miatt, próbáljunk meg burkolati jelek festésével segíteni a mentősök munkáját. Feleségem, -aki a vállalkozás másik tulajdonosa- elkészítette a feliratot, sablont a mentőparkolók részére, majd felfestettünk 2 db nagyméretű, sárga színnel sávozott MENTŐK feliratú kocsibeállót. A munkát díjmentesen végeztük, mert tudjuk milyen anyagi helyzetben vannak az egészségügyi intézményeink. A belgyógyászat előtti festést egy közmű hiba miatt felbontották, majd visszaaszfaltozták, így a festés egy része megrongálódott, de 2021 tavaszán természetesen díjtalanul újra festjük. Hasonló volt a Mogyorósbányai Általános Iskola udvarán festett készségfejlesztő akadálypálya festése is. Itt gyakorlatilag anyagárban festettük fel a pályákat.

-A téli időjárás milyen nehézségeket, feladatokat ad egy útellenőrnek és forgalom technikusnak az útfenntartással, illetve forgalomtechnikával kapcsolatban?

-Útellenőri feladat a téli „útállapot jelentés”. Folyamatosan kapcsolatban van a síkosság mentesítést végző gépek diszpécserével, ügyeletesével. Előfordul, hogy síkosságmentesítés során kimarad 1-1 útszakasz, járda. Ezekről jelzést küld az ügyeletesnek. A fagyos időben a hőingadózás következtében szinte naponta keletkeznek új kátyúk, a meglévők mélyülnek, egyre nagyobbak lesznek. Ezeket rendszeresen jelenteni kell az út fenntartójának, ha indokolt „sávos terelő táblával ezeket jelezni kell a közlekedők számára. A megváltozott útviszonyoknak esnek áldozatul a közúti jelzőtáblák is. Az első síkos, havas nap után megtízszereződnek a kidőlt táblatartó oszlopok. Az elsőbbséget szabályozó, veszélyt jelző táblákat soron kívül helyre kell állítani. Egy fagyos talajban nem is olyan egyszerű 60 cm mélyen leásni, hogy egy új táblatartó csövet elhelyezzünk.

-A téli útfenntartásba és üzemeltetésbe milyen feladatok tartoznak bele?

-Környékünkön külön kihívás a téli útüzemeltetés. Egy-egy önkormányzatnál már szeptember végén meg kell kezdeni a téli felkészülést. Síkosság mentesítő anyagokat kell rendelni, gépeket kell felkészíteni, karbantartani, eszközöket kell vásárolni, esetleg plusz létszámot kell felvenni, akiket be kell tanitani, meg kell velük ismertetni a helyi viszonyokat. Mire „összeáll” a téli személyzet már november eleje van. A Pilis dombjai próbára teszik a közlekedőket. Az önkormányzati utakat, járdákat gépekkel és kézi munkaerővel is tisztítani kell. Külön figyelmet kell fordítani a hidak síkosság mentesítésére, ahol ezt só használata nélkül kell megoldani. (pl: homokkal, fűrészporral). Külön feladat a gyalogos átkelőhelyek megtisztítása, síkosság mentesítése. Ha szükséges és nagy a hó, azt el kell szállítani. Ezt a munkát külön előre elkészített tervek alapján kell elvégezni, a síkosságmentesítést végző gépek meghatározott, osztályba sorolt útvonalakon közlekednek. Elsőkörben a hegyi útszakaszok és az autóbuszok által használt utak kerülnek megtisztításra, majd ezután következik a többi útszakasz. Fontos a kórházak, szociális intézmények körüli síkosság mentesítés, nem hagyhatóak ki pl: a buszmegállók sem.

-A téli síkosságmentesítésnél egyre jobban előtérbe kerül a környezetbarát megoldások használata, álláspontod szerint milyen anyaggal érdemes ellátni a síkosságmentesítést?

-Ma már egyre szélesebb a választék különféle „zöldsó” környezetbarát síkosságmentesítő anyagokból. Ezek az anyagok nem károsítják a környezetet, növényzetet, hidak beton és vas szerkezetét. Viszont ez az árukban is megmutatkozik, és ismerjük el a hatásfokuk nem egyenesen arányos az árukkal. Egy-egy huzamosabb, ónos esős időben sajnos a jól bevált bányászott (NaCl) sónál nincs hatékonyabb. És szerintem ez még sokáig így marad. Amin én változtatnék az a kiszórt só mennyisége, ami szerintem eltúlzott és indokolatlan. Nem kellene, hogy a sótól fehéren csillogjon az útburkolat. Ezt azonban mindenki a saját szemével láthatja, tapasztalhatja.

-A havas erősen fagyos időszakokban több baleset is előfordul, mint az utak nagy ismerője milyen tanácsokat tudnál adni a közlekedők számára?

-Az útviszonyoknak megfelelően, nagyobb követési távolsággal és jó minőségű téligumikkal közlekedjünk.

 

Névjegy: Varga Tibor

Varga Tibor 1969. április 7-én született Tatán. 1986-ban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari szakmunkásképző iskola elvégzése után érettségizett, 1994-ben rendőr szakiskolai végzettséget szerzett, majd 2015-ben útépítő technikus lett. 1992-ig Komárom -Esztergom megye egyik gyöngyszemében, Dunaalmáson élt, majd 1995-ben Dorogra költözött. A mai napig a városban él családjával, nagyon szeretnek itt lakni. Feleségével mozaik családban nevelték fel négy gyermeküket és már egy unokának is örülhetnek. Kevés szabadidejében kerékpároznak, túráznak. Nagy szerelmük a Balaton-felvidék.

Sajnos még senki nem írt hozzászólást. Legyél Te az első!

Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?

Az e-mail címedet nem tesszük közzé, illetve nem adjuk ki harmadik félnek.
Időtúllépés történt. Kérlek, add meg újból a CAPTCHA értékét!